Mekaaninen työstö

Koulutetut ja osaavat työntekijämme hoitavat yksilölliset työstötoiveesi nykyaikaisten, CNC-ohjattujen koneiden ja laitteistojen avulla. Tämä varmistaa tilauksiesi nopean toteuttamisen tulosten pysyessä samalla tarkasti oikeina. Koska kotelot ja työstö tulevat samasta paikasta, ei siirtymäkohdista aiheutuvia ajallisia eikä organisatorisia hävikkejä ole. Ylimääräisiä kuljetuksia ei tarvita, toimitusajat lyhenevät eikä hylkytavaraa synny alkuunkaan.

Palvelutarjontaamme kuuluu tässä:

  • Jyrsintä
  • Poraus
  • Upotus
  • Kierteistys

Kaikkia tuoteluettelossamme myynnissä olevia tuotteita voidaan työstää näiden menetelmien avulla. Mutta suunnittelemme mielellämme myös yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisen kotelon. Ota meihin yhteyttä.

Kokemus on tärkeää

Kun halutaan saavuttaa parhaat tulokset, silloin kaikkien parametrien on oltava täydellisiä. Materiaalien ominaisuuksien tunteminen on yhtä tärkeää kuin sopivien työkalujen ja menetelmien tietäminen. Me Spelsbergillä annamme suuren arvon työntekijöidemme koulutukselle ja jatkokoulutukselle. Useimmat heistä ovat olleet meillä jo vuosien ajan ja heillä on koteloiden valmistuksesta käytettävissään suuri kokemusmäärä. He tietävät, mikä on tärkeää:

Sulamislämpötila

Termoplastisten muovien sulamislämpötilan on oltava määritetty tarkasti. Tässä on ratkaisevaa käyttää oikeita leikkaustietoja ja jyrsimiä.

Jäähdytys

Paineilmalla tai porausemulsiolla tapahtuva jäähdytys vähentää lämpötilasta johtuvia ongelmia.

Kiinnitys

Muovilevyjen pitämiseksi jännitteettöminä ne kiinnitetään ennen käsittelyä tyhjiötekniikan avulla. Tämä on tärkeää kiertymisen välttämiseksi ja optimaalisten reunojen aikaansaamiseksi.

Työkalun valinta

Valmistuksemme työskentelee kaikkein nykyaikaisimmilla, hyvin huolletuilla ja ennen kaikkea terävillä työkaluilla, jotka takaavat tarkat tulokset.

Siistiminen

Muovien jyrsinnässä syntyy usein rumaa pursetta. Tämän työntekijämme poistavat ammattimaisesti, ennen kuin saat kotelot.

Terveys

Siellä missä työstetään muovia lastuamismenetelmällä, syntyy hienonhienoa kuitua, joka ei ole hyväksi hengitysilmalle. Työntekijöidemme suojaamiseksi olemme toteuttaneet erilaisia turvatoimenpiteitä. Tehokas imulaitteisto poistaa kaikki hiukkaset heti siellä, missä niitä syntyy. Hengityssuojaimen käyttö on myös kaikkien työntekijöiden velvollisuutena.

Vääntyminen

Samalla tavoin kuin teräslevyt myös muovilevyt voivat työstön jälkeen muuttaa muotoaan. Niiden syynä on sisäiset jännitteet, joita voi muodostua myös puristettujen muovituotteiden valmistuksessa. Kun jyrsitään yhtä puolta, nämä jännitteet voivat mahdollisesti laueta – levy kaareutuu. 

Tämä voidaan välttää edeltävällä temperoinnilla, eli kuumentamalla pidemmän aikaa, jolloin jännitteet voidaan tällä tavoin purkaa hallitusti. Toisena mahdollisuutena on laskea jo alun pitäen riittävän suuret mitat. Tällöin voidaan jälkikäteen tasoittaa kaareutumisen poistamiseksi. 

Muovijyrsimen terävyys

Jyrsimen terävyys on hyvin tärkeää, sillä tylsä jyrsin johtaa valmistusaineen sulamiseen ja siten epäsiisteihin leikkausreunoihin. Spelsbergin käyttämät erikoisjyrsimet ovat ammattilaistuotteita, jotka on valmistanut Datron. Parhaat mahdolliset tulokset on tällä tavoin varmistettu.

Oikea leikkausnopeus

Työnopeus on myös ratkaiseva tekijä optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi. Liian pienessä leikkausnopeudessa lastu ei enää leikkaudu kunnolla, vaan pikemminkin repeytyy. Tämän vuoksi tuleekin työskennellä mieluiten suuremmilla nopeuksilla, mikä kuitenkin aiheuttaa taas lämmön siirtymisen perusmateriaaliin. Mutta tätä voidaan estää sopivalla jäähdytyksellä (esimerkiksi porausemulsiolla tai paineilmajäähdytyksellä).