VDE + UL -mukaiset tarkastukset omassa testilaboratoriossa

Nopeasti ja tehokkaasti

Sertifiointia varten Spelsberg ylläpitää omaa testilaboratoriota, joka on Schalksmühlen päätoimipaikassa. Laboratorio laitteineen on sekä VDE- että myös UL-sertifioitu ja näin omassa tehtaassa voidaan tehdä kaikki sarjatuotteiden ja erikoisratkaisujen kansainväliseen käyttöön tarvittavat tarkastukset. Tämä mahdollisuus on erityisen tärkeä yksilöllisissä ratkaisuissa, jotka on kehitetty yhdessä asiakkaan kanssa. Tällöin kyse on siitä, että autamme toimeksiantajaa saamaan tuotteensa mahdollisimman nopeasti markkinakuntoon. Testilaboratorio on varustettu tekniikan uusimman tason mukaan ja sitä kehitetään jatkuvasti. UL ja VDE tekevät vuosittain seurantatarkastuksia Client Test Data Program -ohjelman puitteissa varmistaakseen työn korkean tason pysyvästi.

Spelsbergin tekemät UL-tarkastukset

Spelsberg pystyy Schalksmühlen tehtaillaan tekemään itsenäisesti UL (Underwriters Laboratories) -tarkastukset ja siten sertifioimaan USA:ssa ja Kanadassa asuvien asiakkaiden sekä vaativien eurooppalaisten asiakkaiden kotelot.

UL-tarkastus (tai CUL-tarkastus Kanadaa varten) on vaativa kaikkialla maailmassa hyväksytty materiaalitarkastus, jossa määritetään jonkin määrätyn tuotteen, työsuorituksen tai menetelmän yksi tai useampi ominaisuus. Tämä tapahtuu määrätyn menetelmän tai teknisen vaatimuksen mukaisesti, esimerkiksi teollisuusohjauksien komponenttien vesisuojaus ja iskunkestävyys tarkastetaan. UL-sertifioinnin Pohjois-Amerikan markkinoilla olevan suuren merkityksen vuoksi se on tullut myös Saksan markkinoilla yhä tärkeämmäksi. Tuotteiden UL-mukaisissa sertifioinneissa useimmat valmistajat joutuvat turvautumaan riippumattoman laitoksen suorittamaan ulkoiseen tarkastukseen, mikä kehitys- ja tuotantoprosessissa voi merkitä huomattavaa viivettä.

Meidän laboratoriollemme sekä testauslaitteillemme tehdään joka vuosi järjestelmätarkastus, jossa tarkastetaan vaadittujen ehtojen noudattaminen sekä laitteiden toimintakunto. Näin tarkastusten kaikkien ohjeiden noudattaminen on varmistettu myös pitkällä aikavälillä.

Tarkastus ja sertifiointi Spelsbergin tehtailla

Spelsbergin tekemät VDE-tarkastukset

Tunnettu VDE-merkki tiedottaa asiakkaillemme, että vastuuntuntoisena valmistajana teemme kaikkemme tuotteidemme turvallisuuden hyväksi. Saksan tuoteturvallisuuslain mukaan tuotteen saa tuoda markkinoille vain, ”kun se on valmistettu niin, että määräystenmukaisessa käytössä tai ennustettavissa olevassa väärinkäytössä käyttäjien tai kolmansien osapuolten turvallisuus ja terveys ei vaarannu”. Saksassa ei todellakaan ole tarkastusvelvollisuutta sähkötuotteille. Spelsberg on korkealaatuisten tuotteiden valmistajana kuitenkin ottanut tehtäväkseen tuoda markkinoille vain tarkastettuja ja sertifioituja tuotteita.

Tehtaamme oma, standardien DIN EN 60670-1, 60670-22, 60529 & UL mukaan sertifioitu testilaboratorio antaa tuotteillemme seuraavat VDE-todistukset:

  • Todistus mekaanisesta rakenteesta
  • Todistus kestävyydestä kiinteiden vieraiden kappaleiden tunkeutumista vastaan
  • Todistus kestävyydestä veden haitallista tunkeutumista vastaan
  • Todistus valmistusaineiden ja osien lujuudesta
  • Todistus lämpökestävyydestä
  • Todistus muovien kestävyydestä liiallista lämpöä ja tulta vastaan
  • Todistus sähköteknisestä kestävyydestä
  • Todistus suojauksesta sähköiskulta
  • Todistus jännitteen kestävyydestä
  • Todistus ilmaväleistä, pintaväleistä ja etäisyyksistä valumassan läpi

Kansien vetotarkastus

Kansien poistamattomuuden todistamiseksi DIN EN 60670-1 mukaisesti kannen keskikohtaan kohdistetaan voimaa vähitellen lisäten minuutin ajaksi pystysuoraan kiinnityspintaan nähden.

Samalla tavoin on tehtävä kansien poistettavuuden todistaminen DIN EN 60670-1 mukaisesti. Siinä voimaa käytetään laitteeseen kymmenen kertaa, vähitellen lisäten kannen poistamiseksi. Tarkastettavassa kotelossa ei saa sen jälkeen olla mitään vaurioita.