Spelsberg

safe.inspiring.green

Näin kuuluu johtoajatuksemme, jonka teemme mahdolliseksi toimintamme kaikilla tasoilla. 

Turvallisista tuotteista, jotka pitävät lupaamansa, ei hyödy pelkästään loppuasiakas. Kaikki prosessivaiheet neuvonnasta ja tarjouksen laadinnasta toimitukseen ja palveluihin vaikuttavat osaltaan siihen, että yhteistyökumppanimme tuntevat olevansa meillä hyvissä käsissä.

Tällöin meillä on aina kaikki mielessämme niin asentaja, joka voi asentaa tuotteemme nopeasti ja helposti kuin jälleenmyyjä, jolle helpotamme tilausten tekemistä ja varastointia modulaarisen suunnittelun ja mukana tulevien tarvikkeiden ansiosta. Spelsberg pitää muutoin kaikkia päätuotteita varastossa ja lähettää ne 10 päivän sisällä. Tehokkaan valmistuksemme ansiosta voimme täyttää varastomme jälleen yhden päivän sisällä. Luvattujen toimitusaikojen noudattaminen, taattujen ominaisuuksien tarkastaminen omassa laboratoriossa tai huiman nopea mallikappale 48 tunnin sisällä antaa suunnittelijoille, jälleenmyyjille ja asentajille turvallisen tunteen toiminnastamme.

Meidän missiomme – sinun työsi helpottuminen

Tehdä asiat päivittäin asiakkaillemme helpommiksi – siinä on alusta pitäen missiomme. Siksi emme tuijota vastuualueisiin tai osastorajoihin – jokainen meillä kantaa vastuuta ja sitoutuu tähän tavoitteeseen, jotta lopussa kaikki sopii ja löydetään sekä nopeita että myös luovia ratkaisuja.

Innostusta kaikilla tasoilla

Innostuminen on havaittavissa Spelsbergillä kaikilla tasoilla. Sitoutunut ja utelias tiimi ottaa ilolla vastaan vaikeiden kysymysten haasteen. Hyvän organisaation ansiosta pikkutarkka työ tuntuu hauskalta ja johtaa nopeasti menestykseen. Tiimityö on tällöin ensisijalla.

Useimmat Spelsbergiläiset ovat olleet jo monien vuosien ajan yrityksessä, tuntevat työtoverinsa ja pystyvät selvittämään monet kysymykset vähällä vaivalla. Tämä vähentää uusien Spelsberg-tuotteiden markkinoille tuloaikaa ja tuo myös vaikeisiin kysymyksiin nopeat, korkeaa ammatillista tasoa olevat vastaukset.

Emme tyydy olemaan pelkästään hyviä – haluamme olla aina kärjessä ja löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja. Tämä intohimo on tarttuvaa. Antaa myös asiakkaidemme tuntea innostustamme – siinä on meidän visiomme.

Joka suhteessa vihreä

Vihreä ei ole meille vain logomme väri – vihreä tarkoittaa Spelsbergillä myös kestävyyttä ja luonnonvarojen säästämistä. Moniin vuosiin emme ole enää käyttäneet terveydelle haitallisia aineita tuotteissamme, vaan olemme yhtenä ensimmäisistä valmistajista kehittäneet nimenomaan kestävän kehityksen ratkaisuja ja ottaneet kaikissa prosesseissa aina huomioon ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, jonka todistaa ympäristöjohtamisjärjestelmän DIN EN ISO 14001 mukainen sertifiointi. Myös työntekijöidemme hyvinvointi on meillä sydämenasiana. Kaikki työpisteet on varustettu ergonomisesti ja siellä, missä syntyy melua, pölyä tai likaa, ryhdymme kaikkiin varotoimenpiteisiin, jotta spelsbergiläistemme terveys ei vaarantuisi ja tehdäksemme työnteosta myös näissä paikoissa mahdollisimman miellyttävää.