Tarkastukset ja testausmenetelmät UL mukaisesti – Underwriters Laboratories

Mainitut tarkastukset perustuvat standardeihin

  • UL 94
  • UL 50
  • UL 746C

kaikkine niihin kuuluvine täydennyksineen ja laajennuksineen. 

UL 94

”Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Applications” (muovien syttyvyystestit laitteissa ja sovelluksissa olevista osista) 

Tämä määräys kuvaa muovien syttyvyyden arviointia ja luokitusta koskevan tarkastuksen. 

UL 50

”Standard for electrical equipment intended to be installed and used  in non-hazardous locations” (sähkölaitteiden asennusta ja Ex-alueiden ulkopuolella tapahtuvaa käyttöä koskeva standardi) Tämä määräys on standardina sähköteknisille laitteille, joita ei ole tarkoitettu räjähdysvaarallisille alueille.  

UL 746C

”Standard for safety for polymeric materials – use in electrical equipment evaluations” (polymeeristen materiaalien turvallisuutta koskeva standardi – käyttö sähkölaitteiden yhteydessä) Tämä määräys on standardina polymeerisille materiaaleille, sähkölaitteissa käytettäessä.

Muovien syttyvyyden tarkastus laitteissa ja sovelluksissa olevista osista

UL 94

Tarkastus tehdään avotulella. Luokituksen mukaan teho on tällöin 50 W (20 mm korkea liekki) tai 500 W (125 mm korkea liekki). Sytytyslähde vaikuttaa vaakatasoisessa palotestissä (HB) 30 s, pystysuuntaisessa palotestissä (V) kaksi kertaa 10 s ja 5V-testissä viisi kertaa 5 s testattavaan kappaleeseen ja poistetaan sen jälkeen. Tällöin arvioidaan paloaika ja V-testeissä myös palavien osien putoaminen. Testiasetelman alapuolelle sijoitettu vanutuppo ei saa syttyä. 

Luokitukset:

Materiaalinäyte (paksuus < 3 mm) asetetaan vaakasuoraan 50 W tehoisen ja 20 mm korkean liekin yläpuolelle.

Luokitus

Ehdot

HB

Itsestään sammuva

HB75

Palaminen < 75 mm/min.

HB45

Palaminen < 40 mm/min.

Materiaalinäyte asetetaan pystysuoraan 50 W tehoisen ja 20 mm korkean liekin yläpuolelle.

Luokitus

Ehdot

V-2

Itsestään sammuva alle 30 sekunnissa liekin poistamisen jälkeen, palava tiputtelu sallittua

V-1

Itsestään sammuva alle 30 sekunnissa liekin poistamisen jälkeen, palava tiputtelu ei sallittua

V-0

Itsestään sammuva alle 10 sekunnissa liekin poistamisen jälkeen, palava tiputtelu ei sallittua

Materiaalinäyte asetetaan pystysuoraan 500 W tehoisen ja 125 mm ± 10 mm korkean liekin yläpuolelle.

Luokitus

Ehdot

5VB

Itsestään sammuva, ei palavaa tiputtelua, paloreiät ovat sallittu

5VA

Itsestään sammuva, ei palavaa tiputtelua, paloreiät eivät ole sallittu

Ohje:

UL 50 -määräyksessä on materiaalien, joiden materiaaliluokitus on 5VA, vaihtoehtona sallittu myös materiaali, jolla on HB-luokitus, ja joka on selvinnyt UL 746C mukaisesta iskutestistä, Selection 17, ”Flammability – 127 mm (5 Inch) flame”. Tämä näin testattu materiaali on UL 50:n mukaan verrattavissa materiaaliin, jonka luokitus on 5VA.

Tarkastus kestävyydestä mekaanista rasitusta vastaan

UL 746C

Mekaaniselta rasitukselta suojaavien ominaisuuksien todistamiseksi, on testattavaan tuotteeseen kohdistettava iskukuormitus. 

Tuotteet, jotka on tarkoitettu ulkoalueille, jäähdytetään ensin kolmen tunnin ajan kylmäkaapissa -35 ± 2 °C lämpötilaan ja sen jälkeen käyttötarkoituksen mukaisesti kiinnitetään jäykkään kehykseen. Tarkastettavaan pintaan kohdistetaan kylmässä tilassa yksi ainoa isku halkaisijaltaan 50,8 mm (2 tuumaa) ja painoltaan 0,535 kg (1,18 naulaa) kokoisella teräskuulalla.

 

Kestävyyden todistamiseksi tarkastettavassa kappaleessa ei saa olla minkäänlaisia vaurioita, jotka heikentäisivät sen asianmukaista käyttöä. Määritetty kotelointiluokka ei saa muuttua negatiivisesti.