Käsitteiden määritykset DIN VDE 0660-600-1 mukaan (vrt. DIN VDE 0100-200)

DIN VDE 0660-600-1 (vrt. DIN VDE 0100-200) mukaan

Nimellisjännite

Un

Valmistajan ilmoittama vaihtojännitteen tai tasajännitteen suurin nimellisarvo (tehollinen arvo), jolle kytkentälaiteyhdistelmän päävirtapiirit on mitoitettu.
Nimelliskäyttöjännite

Ue

Valmistajan ilmoittama jännitearvo, joka nimellisvirtaan yhdistettynä määrittää käytön.
Nimelliseristysjännite

Ui

Kestojännite (tehollinen arvo), jonka valmistaja on ilmoittanut käyttövälineelle tai sen osalle ja joka ilmoittaa siihen kuuluvalle eristykselle määritetyn (pitkäaikaisen) kestokyvyn.
Nimellinen syöksykestojännite

Uimp

Valmistajan ilmoittama kestosyöksyjännitteen arvo, joka ilmoittaa eristykselle määritetyn kestokyvyn transienttiylijännitteitä vastaan.

Nimellissvirta

In

Valmistajan ilmoittama virta-arvo, jossa on otettu huomioon käyttövälineiden mitoitustiedot sekä niiden järjestys ja käyttö, ja joka voidaan välittää ilman kytkentälaiteyhdistelmän eri osille määritettyjen rajaylilämpötilojen ylittymistä määritetyissä olosuhteissa.

Oikosulkuvirta

Ic

Ylivirta, joka vian tai väärin tehdyn kytkennän aiheuttamassa oikosulussa esiintyy sähkövirtapiirissä.
Prospektiivinen
oikosulkuvirta
Icp
Virta, joka kulkee, kun virtapiirin tulojohto oikosuljetaan johtimella, jonka impedanssi on merkityksettömän pieni, kytkentälaiteyhdistelmän liitäntöjen välittömässä läheisyydessä.
Dynaaminen nimelliskestovirta 

Ipk

Valmistajan ilmoittama oikosulkuvirran suurin hetkittäinen arvo, joka kestetään määritetyissä olosuhteissa.
Terminen nimelliskestovirta 

Icw

Valmistajan ilmoittama lyhytaikaisen virran tehollinen arvo, virtana ja aikana ilmoitettuna, joka voidaan kuljettaa määritetyissä olosuhteissa ilman vaurioita.
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta

Icc

Valmistajan ilmoittama prospektiivisen oikosulkuvirran arvo, jonka oikosulkusuojalaitteella (SCPD*1) suojattu virtapiiri pystyy kestämään laitteen kokonaissammutusajan aikana (jännitevirtauksen kesto) määritetyissä olosuhteissa.
Nimellinen kuormituskerroin

RDF*2

Valmistajan ilmoittama nimellisvirran prosenttiarvo, jolla voidaan kuormittaa kytkentälaiteyhdistelmän lähtöjä jatkuvasti ja samanaikaisesti vastakkaiset termiset vaikutukset huomioon ottaen.
*1 SCPD = Short Circuit Protection Device
*2 RDF = Rated Diversity Factor