IP-kotelointitarkastus

Sähköteknisissä sovelluksissa on kotelossa olevien laitteiden toimittava useita vuosia vaikeissa ympäristöolosuhteissa. 

International Protection Codes, eli kansainväliset suojauskoodit määrittävät, miten hyvin kotelo on suojattu kosketukselta, vierasaineilta ja vedeltä.

Tehtaan omassa testilaboratoriossa todistetaan IP-kotelointiluokka. Tarkastukset suoritetaan DIN EN 60670-1, DIN EN 61439-1 ja DIN EN 62208 (tyypin mukaan) mukaisesti.

Omassa laboratoriossa tehtävän tarkastuksen ansiosta voimme säästää projektissasi jo kehitysvaiheen aikana ajassa ja kustannuksissa.

Spelsbergin testikammiot

Testikammiomme vastaavat tekniikan uusinta tasoa ja täyttävät tarkastuksia koskevat standardit. Tarkastustulosten toistettavuus varmistetaan tarkastusparametrien automaattisella rekisteröinnillä.