Agile-menetelmät – tyypillistä Spelsbergillä

Agile-menetelmien käsite on tällä hetkellä kaikkien suussa – ja Spelsbergillä jo oikeastaan vanha juttu. Sillähän kuvataan käyttäjien ottamista vahvasti mukaan kehitykseen ja tuotteiden jatkuvaa tarkastamista, korjausta ja joustavaa kehittämistä.

Asiakas ja hänen yksilöllinen toiveensa on tärkeämpää kuin jotkut vakiotuotteet. Ja käytännön toteutus on paljon tärkeämpää kuin monisivuinen dokumentaatio. Sen sijaan, että kuukausien ajan keskusteltaisiin velvollisuuksista, käydään heti hommiin. Ei pitkää teoriaosuutta – mieluummin nopeat tulokset käytännön testeillä ja mukautuksilla. 

Tätähän me olemme tehneet jo vuosien ajan, ja se on tehnyt meistä nimenomaan asiakaskeskeisissä ratkaisuissa arvostetun neuvonantajan alalla.

Kommunikointi merkitsee Spelsbergillä kaikkea – siten meillä on perinteiset osastorajat ylittäviä kehitystiimejä. Asetetun tehtävän mukaan niitä yhdistellään niin, että kaikki tarvittava tieto-taito istuu saman pöydän ympärillä ja voi yhdessä hioa samaa kehitysprojektia. Pöydän ympärillä ei ole silloin vain perinteisiä suunnittelijoita, vaan myös valmistuksen henkilökuntaa, jotka tietävät, miten se, mitä kollegat ovat ajatelleet, voidaan valmistaa taloudellisesti. Alan asiantuntijat tietävät, mikä on erikoistapauksissa tärkeää ja ohjaavat kehitystä alusta pitäen oikeaan suuntaan. Ja jossakin vaiheessa tulee lähtölaukaus ja aloitetaan – eikä muotoilla sanallisesti ja piirretä viikkokaupalla oletettavaa täydellistä ratkaisua, joka sitten joka tapauksessa painetaan läpi. Sen sijaan ollaan valmiita myös tarvittaessa muuttamaan valittua suuntaa tai hylkäämään se kokonaan. Tämä voi tuntua epätavalliselta – mutta se on paljon suorempaa, nopeampaa ja helpompaa kaikille osallisille. 

Puiteolosuhteet ovat Spelsbergillä näille menetelmille täydelliset: Prototyyppien nopea teko ja omat testilaboratoriot huolehtivat siitä, että Spelsbergin omilla tehtailla voidaan yhä uudelleen testata ja säätää uudelleen, kunnes täydellinen lopputuote on valmis. 

Kaikissa ratkaisuissa tilauksen toimeksiantaja on aina mukana – yhä uudelleen hän auttaa, jotta suunta pysyy hänen toiveidensa ja vaatimustensa mukaisena.