Muottien suunnittelu

Erinomainen laatu – hyvien työntekijöiden ansiosta

Joka haluaa toimittaa erinomaista laatua, ei saa säästellä tarvittavissa aineissa. Spelsberg ei jätä mitään sattuman varaan, vaan käyttää prosessiketjun kaikissa vaiheissa koulutettuja ja osaavia työntekijöitä. Oli sitten kyseessä muottien suunnittelu tai niiden valmistus – kaikkialla työskentelee vain ammattilaisia, jotka pystyvät kehittämään omia ideoita ja toteuttamaan ne yhtä lailla huolellisesti kuin taloudellisestikin. Tämä säästää aikaa ja varmistaa Spelsbergin tunnetusti korkean laadun. 

Schalksmühlen ja Buttstädtin valmistuspaikoissa on vain alan uusimpia, tehokkaita työstökeskuksia ja uusinta tekniikkaa olevia koneita. Niissä käytetään uusia menetelmiä, kuten kaksikomponentti-ruiskuvalua tai termoplastista muovivalua.

Erinomainen laatu hyvien työntekijöiden ansiosta

Koko kustomointiprosessi ideasta sertifioituun sarjamalliin tapahtuu Spelsbergillä Schalksmühlen päätehtaan kautta. Tällä tavoin eri asiantuntijoiden ja osastojen yhteistyö tulee huomattavasti yksinkertaisemmaksi. Yksittäiset työvaiheet lomittuvat kuin hammaspyörät täydellisesti toisiinsa. Tämä varmistaa parhaimmat tulokset mitä lyhyimmän ajan sisällä. 

Jokaisen projektin alussa suunnittelijat ja toimeksiantajat istuutuvat saman pöydän ympärille määrittääkseen kaikki kehitettävää ratkaisua koskevat vaatimukset tarkasti ja laatiakseen sen jälkeen ensimmäisen, kolmiulotteisen CAD-mallin. Menestyksen peruskivi on näin asetettu, sillä vain, kun jo ensimmäisestä kehitysvaiheesta lähtien kaikki yksityiskohdat täsmäävät, syntyy lopuksi täydellinen tuote.