Asennusalueet ja niihin suositellut els-asennusjärjestelmät

• = soveltuu

1) koskee vain Abox XT -sarjaa (valuhartsitekniikka)

Täydentävää tietoa ulos tulevasta asennuksesta, UV-kestävyydestä:

Kotelointiluokkaa ja UV-kestävyyttä koskevat tiedot nähdään usein ainoana ohjeistuksena ulkona tehtäviin asennuksiin. Mutta ulkoasennuksissa on muillakin tekijöillä, kuten absoluuttisella lämpötilalla, lämpötilavaihtelujen tiheydellä, ilmankosteudella ja erityisesti kemiallisilla vaikutuksilla, olennainen merkitys. UV-säteilyn vaikutusten ohella on ulos asennettaessa odotettavissa pääasiassa kemiallisten vaikutusten aiheuttamia vahinkoja. Siksi on huoltoasemien, kemian tehtaiden, jäteasemien, kompressorien, selkeytyslaitosten, jne. ulkoalueet tutkittava erityisen kriittisesti.

Suojaus suoralta kosketukselta (perussuojaus) standardiolosuhteissa DIN VDE 0100-410 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 • Aktiiviset osat (50 volttia suuremmat vaihtojännitteet ja 120 volttia suuremmat tasajännitteet) on ympäröitävä koteloilla tai sijoitettava suojuksien taakse, jotka vastaavat vähintään kotelointiluokkaa IP2X.
 • Suojuksien tai koteloiden vaakasuorien yläpintojen, joihin pääsee helposti käsiksi, on vastattava vähintään kotelointiluokkaa IP4X.
 • Suojuksien ja kotelojen on oltava kiinnitetty turvallisesti ja niiden on oltava riittävän lujia ja kestäviä pystyäkseen säilyttämään vaaditun kotelointiluokan ja riittävän etäisyyden aktiivisiin osiin normaalissa käytössä odotettavissa olevissa olosuhteissa ja ottaen huomioon niihin kohdistuvat ulkoiset vaikutukset. Suojuksien poistaminen saa olla mahdollista vain työkalujen avulla.


Kaikki Spelsbergin tuotteet täyttävät nämä vaatimukset.

Huoneet, joissa kylpyamme tai suihku DIN VDE 0100-701 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:
Seuraavat kytkentälaitteet, ohjauslaitteet ja asennuslaitteet ovat sallittuja näillä alueilla:

 • Alue 0 - ei mikään.
 • Alue 1
  -sähkölaitteiden virransaantiin tarkoitetut jakorasiat ja liitäntärasiat, jotka ovat sallittuja alueilla 0 ja 1 kohdan 701.55 mukaan;
  -sähkökojeet, mukaan lukien pistorasiat, virtapiireissä, jotka on suojattu pienjännitteellä SELV1¹ tai PELV2² avulla nimellisjännitteellä, joka ei ole yli AC 25 V tai DC 60 V. Virtalähteen on oltava alueiden 0 ja 1 ulkopuolella.
 • Alue 2
  -sähkökojeet, paitsi pistorasiat;
  -sähkökojeet, mukaan lukien pistorasiat, virtapiireissä, jotka on suojattu pienjännitteellä SELV1¹ tai PELV2² avulla. Virtalähteen on oltava alueiden 0 ja 1 ulkopuolella;
  -parranajopistorasia-yksiköt DIN EN 61558-2-5 (VDE 0570-2-5) mukaan;
  -sähkökojeet, mukaan lukien merkinanto- ja viestintätekniikan käyttövälineiden pistorasiat, edellyttäen, että tällaiset sähkökojeet on suojattu pienjännitteellä SELV1¹ tai PELV2² avulla.

Sähkölaitteilla on oltava vähintään seuraava kotelointiluokka:

 • alueella 0: IPX7
 • alueella 1: IPX4;
 • alueella 2: IPX4.

Tämä vaatimus ei koske DIN EN 61558-2-5 (VDE 0570-2-5) mukaisia parranajopistorasioita, jotka on asennettu alueeseen 2 ja joihin veden roiskuminen suoraan suihkun aikana ei ole todennäköistä. Sähkölaitteiden, jotka altistuvat suihkuvedelle, esimerkiksi puhdistustarkoituksessa julkisissa kylpylöissä, on vastattava alueilla 1 ja 2 vähintään kotelointiluokkaa IPX5. 

Erittäin hyvin soveltuvia: Abox-i, AK-, AKi- ja GTi-kotelojärjestelmä.

¹) SELV = Safety Extra Low Voltage (turvajännite)

²) PELV = Protective Extra Low Voltage (suojajännite)

Uimahallien altaat ja muut altaat DIN VDE 0100-702 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 • Kun käytetään SELV1¹ -jännitettä, on suojauksen suoraa kosketusta vastaan oltava varmistettu nimellisjännitteen suuruudesta riippumatta seuraavilla tavoilla:
  -suojukset tai kotelot, joiden kotelointiluokka on vähintään IP2X tai IPXXB (suojattu sormen laittamiselta sisään) tai
  -eristys, joka kestää AC 500 V suuruista koetusjännitettä vähintään minuutin ajan.
 • Haaroitus-/kytkentärasioita ei saa asentaa alueeseen 0. Alueessa 1 sallittuja ovat pienjännitteellä SELV1¹ avulla suojattujen virtapiirien haaroitus-/kytkentärasiat.
 • Sähkölaitteiden on vastattava vähintään seuraavia kotelointiluokkia:
AlueUlkona, kun puhdistus tapahtuu painevedelläUlkona, ilman painevettäSisätiloissa, kun puhdistus tapahtuu painevedelläSisätiloissa, ilman painevettä
0IPX5/IPX8IPX8IPX5/IPX8IPX8
1IPX5IPX4IPX5IPX4
2IPX5IPX4IPX5IPX2


Erittäin hyvin soveltuvia: Abox-i, STV-sarja sekä AK-, AKi-, GTi-, TK-PC ja TG-PC -kotelojärjestelmä.

Maatalouden ja puutarha-alan rakennukset DIN VDE 0100-705 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia: 

Oli järjestelmä mikä tahansa on seuraavat suojalaitteet suunniteltava virtapiireihin, riippumatta maadoitusliitännän tavasta:

 • Pistorasiallisiin virtapiireihin vikavirtasuoja (RCD³), jonka mitoitettu vikavirta = 30 mA
 • Kaikkiin muihin virtapiireihin, paitsi sellaisiin, jotka syöttävät virtaa jakokeskuksiin, vikavirtasuojat (RCD³), joiden mitoitettu vikavirta = 300 mA.

Palosuojausta varten on asennettava vikavirtasuojakytkimet (RCD³), joiden mitoitus vikavirta = 300 mA. Vikavirtasuojakytkimien (RCD³) on katkaistava virta kaikista aktiivisista johtimista. Niissä tapauksissa, joissa vaaditaan virransyötön parempaa ylläpitoa, näiden vikavirtasuojakytkimien (RCD³) täytyy vastata rakennetyyppiä S tai katkaista aikaviiveellä. 

Paikoissa, joissa on tulipalon vaara, on pienjännitteisten virtapiirien johtimet varustettava joko kotelointiluokan IPXXD tai IP4X suojuksilla tai koteloilla tai niiden perussuojaukseen kuuluvan eristyksen lisäksi eristysainetta olevalla koteloinnilla. 

Erittäin hyvin soveltuvia: STV, Abox, Abox-i, AK-, AKi-, GTi-, TK-PC ja TG-PC -kotelojärjestelmä. 

³) RCD = Residual Current Device (vikavirtasuojakytkin)

Kosteat ja märät alueet ja tilat ja laitteistot ulkona DIN VDE 0100-737 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 • Kosteissa ja märissä tiloissa ja vastaavilla alueilla on sähkölaitteiden oltava vähintään tippuvedeltä suojattuja (kotelointiluokka IPX1).
 • Alueilla ja tiloissa, joissa käsitellään painevettä, mutta sähkölaitteisiin ei puhdistustarkoituksessa tavallisesti suihkuteta suoraan vettä, on sähkölaitteiden oltava vähintään roiskevedeltä suojattuja (kotelointiluokka IPX4). Alueilla ja tiloissa, joissa käsitellään painevettä, on vesisuihkulle välittömästi altistuvilla sähkölaitteilla oltava vesisuojauksen vuoksi vesisuihkun kuormittavuutta vastaava kotelointiluokka tai jokin sopiva lisäsuojaus, joka ei heikennä tällä tavoin suojatun sähkölaitteen moitteetonta toimintaa.
  Huomautus: Kotelointiluokan IPX5 tuoma suojaus ei salli sähkölaitteiden puhdistusta painevedellä, esimerkiksi vesiletkulla tai painepesurilla suihkuttamalla.
 • Syövyttäville höyryille tai huuruille altistuvien metalliosien on oltava suojattu korroosiolta, esimerkiksi suojamaalauksella tai käyttämällä korroosionkestäviä materiaaleja.

Ulkona olevat sähkölaitteistot

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 • Ulkona olevissa, suojatuissa sähkölaitteissa on kojeiden oltava vähintään tippuvedeltä suojattuja (kotelointiluokka IPX1).
 • Ulkona olevissa, suojaamattomissa sähkölaitteissa on kojeiden oltava vähintään suihkuvedeltä suojattuja (kotelointiluokka IPX3).
 • Vaatimukset, jotka on asetettu virransyötön automaattiselle katkaisulle ulkona olevista pistorasioista ja pistorasioista, joiden ajoittainen syöttö voi tapahtua ulkona kannettavista sähkölaitteista, sisältyvät standardiin DIN VDE 0100-470 (VDE 0100 osa 470):1996-02, kappale 471.2.3.

Erittäin hyvin soveltuvia: 

Abox-i, AK-, AKi, GTi, STV/STG, TG-PC ja TK-PC Suojaamattomalla ulkoalueella: Abox XT

Lisäksi koteloihin tarvitaan ehdottomasti kunnollinen tuuletus ja/tai vedenpoistot!

Sähkölaitteistot asuntovaunupaikoilla, campingalueilla ja vastaavilla alueilla DIN VDE 0100-708 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 • Suojaluokan 0 sähkölaitteiden käyttö ei ole mahdollista. 
 • Asuntovaunupaikoilla oleviin sähkölaitteisiin on valittava vähintään kotelointiluokka IPX4, jotta ne olisivat suojattu roiskevedeltä. 
 • Huomautus: Mikäli sähkölaitteisiin pesun aikana suihkutetaan painepesureilla tai vastaavilla, tarvitsee sähkölaite itsessään vähintään kotelointiluokan IPX5 tai siihen kannattaa hankkia lisäkotelo.
 • Asuntovaunupaikoille/leirintäalueelle asennettavien sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään IP4X tai se on varustettava sellaiseksi, jotta ne ovat suojattu hyvin pienien aineiden sisäänpääsyltä.
 • Asuntovaunupaikoille asennettavien sähkölaitteiden on oltava suojattu mekaaniselta rasitukselta.

Suojaus saadaan aikaan yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

 • Sähkölaitteiden asento tai sijoituspaikka on valittava niin, että kaikkien mahdollisten, ennustettavissa olevien rasituksien aiheuttamat vauriot vältetään
 • Paikallisen tai yleisen mekaanisen suojauksen suunnittelu
 • Sähkölaitteet on asennettava yhdenmukaisesti IK07:n kanssa, mikä on pienin mahdollisen suojaus ulkoista mekaanista rasitusta vastaan.

Erittäin hyvin soveltuvia: Red Range, Abox, Abox-i, S-Box, RK, RKA, AK, AKi, GTi ja STV-sarja.

Asuntovaunujen ja matkailuautojen sähkölaitteistot DIN VDE 0100-721 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 • Asuntovaunuun kuuluvan sähkölaitteistojen syötön nimellinen jännite (AC) ei saa yksivaiheisena olla yli 230V eikä kolmivaiheisena (kolmivaihevirta) yli 400V. Asuntovaunuun kuuluvan sähkölaitteiston syötön nimellinen jännite ei saa olla yli 48V.
 • Missä laitteita on asennettu paikkaan, jossa saattaa esiintyä kosteutta, on laitteiden oltava niin asennettu tai koteloitu, että suojaus on vähintään IP44.

Huvialuksien tai asuntoveneiden, venesatamien ja muiden vastaavien alueiden sähkölaitteistot DIN VDE 0100-709 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 • Venesatamaan tulevat sähkölaitteet, jotka asennetaan laitureille, veneen laskupaikoille tai ponttoneille tai niiden kautta, on valittava kotelointiluokka mahdollisesti esiintyvien ulkoisten vaikutusten mukaan seuraavasti:
  - roiskevesi (AD4): IPX4
  - painevesi (AD5): IPX5
  - aallot (AD6): IPX6
 • Sähkölaitteet, jotka asennetaan laitureille, veneen laskupaikoille tai ponttoneille tai niiden kautta, on valittava vähintään IP4X -suojauksella, jotta hyvin pienien vierasaineiden tunkeutuminen on estetty (AE3).
 • Sähkölaitteet, jotka asennetaan laitureille, veneen laskupaikoille tai ponttoneille tai niiden kautta, on sovelluttava syövyttävän ilman ja likaisten aineiden esiintymiseen (AF21). Jos esiintyy hiilivetyjä, on käytettävä AF3-luokkaa. 
 • Sähkölaitteet, jotka asennetaan laitureille, veneen laskupaikoille tai ponttoneille tai niiden kautta, on oltava suojattu mekaanista rasitusta vastaan (keskisuuri mekaaninen rasitus AG2). Suojaus on saatava aikaa yhdellä tai useammalla seuraavista vaatimuksista: 
  - Sähkölaitteiden asento tai sijoituspaikka on valittava niin, että kaikkien mahdollisten, ennustettavissa olevien rasituksien aiheuttamat vauriot vältetään
  - Paikallisen tai yleisen mekaanisen suojauksen suunnittelu
  - Sähkölaitteet asennetaan yhdenmukaisesti IK07:n kassa, mikä on pienin mahdollinen suojaus ulkoista mekaanista rasitusta vastaan.

Erityisen hyvin syötön jälkeen soveltuvia: Abox, Abox-i, Abox XT, AK, AKi, GTi, TK-PC, TG-PC, STV ja STG-sarja.

Väliaikaisesti asennetut sähkölaitteistot, kuten seikkailupuistoissa, huvipuistoissa ja sirkuksissa DIN VDE 0100-740 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 • Nimellinen syöttöjännite ei saa olla yli AC 230/400 V tai DC 440 V.
 • Virransyöttöön käytettävien virtalähteiden lukumäärästä riippumatta eri virtalähteiden ulkojohtimet ja nollajohtimet eivät saa olla syöttökohdan takana toisiinsa yhdistettyinä. Sähkölaitoksen ohjeita on noudatettava. Kaikkien valojen, alle 32 A nimellisvirran pistorasioiden ja siirrettävien taipuisalla liitäntäkaapelilla varusteltujen virraltaan alle 32 A sähkölaitteiden, on oltava suojattu vikavirtasuojalla (RCD3), joiden vikavirta = 30 mA.
 • Jokaisen erillisen sähkölaitteen ja jokaisen syötön, joka syöttää virtaa ulkoalueella olevaan sähkölaitteeseen, on oltava varustettu omalla, helposti käytettävällä ja oikein tunnistettavissa olevalla katkaisijalla.
 • Kytkentälaitteet ja ohjauslaitteet saa sijoittaa vain koteloihin, jotka voidaan avata ainoastaan avaimella tai työkalulla. Poikkeuksena tästä ovat sellaiset osat, jotka on tarkoitettu sähkötekniikan suhteen maallikoiksi katsottavien käytettäväksi.
 • Sähkölaitteiden on vastattava vähintään kotelointiluokkaa IP44.
 • Jokaisella sähkölaitteella on oltava oma syötön liitäntä ja pääkatkaisija, jonka on oltava helposti käytettävissä sekä ja suojaus ylivirralta.
 • Kotelot, joissa on tasasuuntaimia ja muuntajia, on ilmastoitava asianmukaisesti, eivätkä aukot saa käytön aikana olla peitossa.

Erittäin hyvin soveltuvia: Red Range, Abox, Abox-i, RK, RKA, AK, AKi, GTi ja STV-sarja.

Kalusteissa ja muissa sisustusosissa olevat sähkölaitteistot DIN VDE 0100-724 mukaan

Tärkeitä suojausvaatimuksia:

 • Kaapeleiden on oltava joko kiinteästi asennettuja tai ne on kaapeloitava sopivien onttojen tilojen kautta. Kiinteässä asennuksessa on kaapeli läpivientikohdassa sisustusosaan asennettava niin, ettei vetoa synny. Asennettaessa sisustusosan onttoihin tiloihin on kaapelit läpivientikohdassa ja kojeissa asennettava niin, ettei vetoa eikä työntöä synny.
 • Uppoasennukseen tarkoitettujen kytkentä- ja kojerasioiden, pienjakokeskuksien ja muiden sellaisten on vastattava levyseinärasioiden standardin DIN 57606 / VDE 0606 mukaisia vaatimuksia ja oltava siten merkittyjä.
 • Uppoasennukseen tarkoitettuja sähkökojeita ei saa kiinnittää levyseinärasioihin kynsikiinnittimillä.
 • Levyseinärasiat ja jakokeskukset on asennettava siten, että ne on suojattu mekaanisilta vaurioilta.
 • Huomautus: Tämä voi olla toteutettu esimerkiksi siten, että asennus tehdään onttoihin tiloihin, joihin ei ole pääsyä, komeroihin tai käyttämällä lisäsuojausta.

Erittäin hyvin soveltuvia: levyseinien rasiavalikoima

Aurinkosähkölaitteistot DIN VDE 0100-712 mukaan

Aurinkosähköpaneelien oheislaitteet on asennettu suurimmaksi osaksi ulos. Siksi suojaukselle on asetettu seuraavat tärkeät vaatimukset:

 • Odotettavissa olevat ulkoiset vaikutukset, kuten tuuli, jäänmuodostus, lämpötila ja auringonsäteily, on otettava huomioon.
 • Aurinkosähkölaitteistoissa on oltava varmistettuna, että suorassa auringonsäteilyssä syntyvä lämpö johdetaan pois.
 • Kaikki liitäntäkotelot (aurinkosähkövoimalan kytkentäkotelot ja aurinkosähkövoimalan paneelien kytkentäkotelot) on varustettava varoituksella siitä, että liitäntäkoteloissa olevat aktiiviset osat voivat olla jännitteisiä aurinkosähkö-invertteristä erottamisen jälkeen.
 • Huoltotöitä varten tarvittavaa aurinkosähkölaitteiston poiskytkentää koskevat vaatimukset on esitetty VDE 0100-712 -ohjeissa, kappale 53.

Erittäin hyvin soveltuvia: RK-PV, AK, AKi, GTi,TK-PC ja TG-PC