Tarkastukset ja testausmenetelmät IEC-/EN-standardin mukaisesti

Mainitut testaukset perustuvat standardeihin 

 • DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)
 • DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1)
 • DIN EN 62208 (VDE 0660-511)

kaikkine niihin kuuluvine täydennyksineen ja laajennuksineen.

DIN EN 60670-1, VDE 0606-1

Tämä standardi koskee rasioita, koteloita ja kotelojen osia, joita käytetään sähkölaitteissa, joiden nimellisjännite ei ole yli 1000 VAC tai 

1500 VDC, ja jotka on tarkoitettu kotikäyttöön ja vastaaviin kiinteisiin sähköasennuksiin sisällä tai ulkona. 

(DIN EN 60670-1, 1 sovellusalue)

DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1

Tämä standardi määrittää käsitteitä ja ilmoittaa käyttöolosuhteet, rakennevaatimukset, tekniset ominaisuudet ja pienjännite-kojeiden mittaukseen tarvittavat vaatimukset, kun mitoitusjännite ei ole yli 1000 VAC tai 1500 VDC ja kun ne on asennettu kiinteästi paikalleen tai kun niiden paikkaa voi muuttaa.

(DIN EN 61439-1, 1 sovellusalue) 

DIN EN 62208, VDE 0660-511

Tämä standardi koskee tyhjiä koteloita, niin kuin valmistaja on ne toimittanut, ja ennen kuin laitevalmistaja asentaa niihin kojeita.

(DIN EN 62208, 1 sovellusalue) 

Ohje:  

Tehtaamme oma testilaboratorio on sertifioitu seuraavasti: 

 • UL (Underwriters Laboratories)
 • DIN EN 60670-1, 60670-22, 60529

Seuraavassa kuvatut tarkastukset suoritetaan, dokumentoidaan, analysoidaan ja arvioidaan testilaboratoriossamme.

Todistus mekaanisesta rakenteesta

DIN EN 60670-1

Kannet, suojukset tai kansilevyt tai niiden osat 

DIN EN 61439-1

Jakokeskuksen rakennetavan selvitys 

DIN EN 62208

Tyhjien koteloiden tyyppitarkastukset 

Todistus siitä, ettei kansia voi poistaa DIN EN 60670-1:

Kannen keskikohtaan kohdistetaan voimaa vähitellen lisäten minuutin ajaksi pystysuoraan kiinnityspintaan nähden. 

Todistus siitä, että kannet voi poistaa DIN EN 60670-1:

Kannen poistamiseksi laitteeseen käytetään voimaa vähitellen lisäten kymmenen kertaa. Tarkastettavassa kotelossa ei saa sen jälkeen olla mitään vaurioita.

Todistus kestävyydestä kiinteiden vieraiden kappaleiden tunkeutumista vastaan

DIN EN 60670-1: DIN EN 62208, 9.8.1.2

Testattavat osat asennetaan kuten määräystenmukaisessa käytössä ja mahdollisiin kaapeliläpivienteihin asetetaan kaapelit. Suojaus on kotelointiluokan mukainen, kun testimittapää ei voi tunkeutua testattavaan osaan (IP4X). Suojausasteessa IP5X sisäpinta ei saa olla mistään kohdin ulkoapäin tulevan pölyn peitossa. Suojausasteessa IP6X ei testattavaan osaan saa päästä lainkaan pölyä.

Todistus kestävyydestä veden haitallista tunkeutumista vastaan

DIN EN 60670-1: DIN EN 61439-1: DIN EN 62208, 9.8.2

Testattavat osat asennetaan kuten määräystenmukaisessa käytössä ja mahdollisiin kaapeliläpivienteihin asetetaan kaapelit. Sen jälkeen testattavat osat kastellaan kotelointiluokkaansa vastaavalla vesimäärällä. Veden pääsy sisään havaitaan siten, että testattavan osan sisätilaan laitetaan imukykyinen paperi. Ilmaisinpaperi tarkastetaan heti testin jälkeen.

Todistus valmistusmateriaalien ja osien lujuudesta

DIN EN 60670-1:

Rasioiden ja koteloiden mekaaninen kestävyys

DIN EN 61439-1:

Jakokeskuksen korroosionkestävyys

DIN EN 62208, 9.13

Tyhjien koteloiden korroosionkestävyys

Todistus lämmönkestävyydestä

DIN EN 60670-1:

Kotelon tai rasian pintaan painetaan halkaisijaltaan 5 mm suuruinen teräskuula 20 ± 2 N voimalla. Tämä asetelma tehdään lämpökaapissa ja jätetään sinne 125 ± 2 °C lämpötilassa tunnin ajaksi. Ajan kuluttua umpeen testattava osa täytyy 10 sekunnin sisällä jäähdyttää vesikylpyyn upottamalla huonelämpötilaan.

Kestävyys on todistettu, kun kuulan jättämän painauman halkaisija ei ole suurempi kuin 2 mm.

Todistus muovien kestävyydestä liiallista lämpöä ja tulta vastaan

DIN EN 60670-1: 
DIN EN 61439-1:
DIN EN 62208:

Kestävyys selvitetään hehkulankatestin avulla. Testattava osa asetetaan

30 sekunnin ajaksi kosketuksiin kuuman hehkulangan kanssa. Lämpötila on

 • 960 ± 15 °C osille, jotka kannattavat sähköä johtavia osia,
 • 850 ± 15 °C onton seinän osille,
 • 650 ± 15 °C kaikille muille.

 

Tarkastus on onnistunut, kun kotelo ei pala tai hehku tai liekit tai hehkuminen sammuvat itsestään 30 sekunnin jälkeen siitä, kun hehkulanka on poistettu. Testiasetelman alapuolelle levitetty silkkipaperi ei saa syttyä putoavista osista.

Todistus sähköteknisestä kestävyydestä

DIN EN 60670-1:

Rasioiden ja koteloiden eristysresistanssi ja jännitekestävyys 

DIN EN 61439-1:

Suojaus sähköiskulta ja suojajohtimien jatkuvuus jakokeskuksissa 

DIN EN 62208:

Tyhjien koteloiden eristyskestävyyden mittaus

Todistus suojauksesta sähköiskulta

DIN EN 61439-1:

DIN EN 62208:

Tarkastuksella on todistettava, että laitteen kaikki johtavat osat on yhdistetty tehokkaasti ulkoiseen suojajohtimeen. Tähän on käytettävä vastusmittaria, joka pystyy tuottamaan vähintään 10 ampeeria. Mittauksen on annettava virtapiirien resistanssiksi 0,1 ohmia.

Todistus jännitteen kestävyydestä

DIN EN 60670-1:

Testijännite asetetaan eristysresistanssin mittauksessa kahden  

metallifolion väliin. Mittaus käynnistyy noin puolella ilmoitetusta  

jännitteestä ja korotetaan sitten nopeasti täyteen jännitteeseen. Testi on läpäisty onnistuneesti,  

kun läpi- tai ylilyöntiä ei tapahdu.

Nimellinen eristysjännite [V]Testijännite [V]Suojaluokan II testijännite  [V]
13012501875
> 130 ja ≤ 25020003000
> 250 ja ≤ 45025003750
> 450 ja ≤ 75030004500
> 75035005250

DIN EN 61439-1:

Testijännite asetetaan

 • päävirtapiirin liitettyjen napojen ja maadoitetun koteloinnin väliin,
 • päävirtapiirin kytkemättömien napojen väliin,
 • ohjaus- ja apuvirtapiirin ja päävirtapiirin sekä ja maadoitetun koteloinnin väliin.

 

Oikean mittaustuloksen saaminen ei saa laukaista ylivirtarelettä eikä läpilyöntiä saa tapahtua.

Nimellinen eristysjännite (johdin johdinta vastaan) [V]Eristyksen testijännite  (AC) [V]Eristyksen testijännite (DC) [V]
Ui ≤ 601001415
60 < Ui ≤ 3001502120
300 < Ui ≤ 69018902670
690 < Ui ≤ 80020001830
800 < Ui ≤ 100022003110
1000 < Ui ≤ 1500---3820
Nimellinen eristysjännite (johdin johdinta vastaan) [V]Eristyksen testijännite (AC) [V]
Ui ≤ 12250
12 < Ui ≤ 60500
60 < Ui2*Ui +1000
min. 1500

Todistus ilmaväleistä, pintaväleistä ja etäisyyksistä valumassan läpi

DIN EN 60670-22:

DIN EN 61439-1:

Välien etäisyydet eivät saa olla pienempiä kuin taulukossa 21 on kuvattu ja ne mitataan erinapaisten jännitettä johtavien osien, jännitettä johtavien osien ja metallitulppien tai eristämättömien rasioiden ja jännitettä johtavien osien ja jalusta-asennuspinnan väliltä.

Nimellinen eristysjännite [V]

Pintavälit, ilmavälit ja etäisyydet valumassan läpi [mm]

 ≤1301,5

> 130 ja ≤ 250

3

> 250 ja ≤ 450

4

> 450 ja ≤ 7506
>7508

Ilma- ja pintavälit arvioidaan seuraavasti:

Matkan x on likaisuusasteesta riippuen oltava välillä 0,25 mm – 2,5 mm (katso taulukko 22), muutoin sitä ei saa käyttää pintavälin pidennykseen. Muutoin seurauksena olisi, yllä olevan kuvan esimerkin mukaisesti, pintaväli, joka on sama kuin ilmaväli (DIN EN 61439-1, liite F).

Likaisuusaste

Pienin leveys x urista [mm]

1

0,25

2

1

3

1,5

4

2,5