Sähkön jakelujärjestelmät DIN VDE 0100-310 mukaan

Sähkön jakelujärjestelmät DIN VDE 0100-310 mukaan

Turvateknisen arvioinnin vuoksi sähkön eri jakelujärjestelmien välillä tehdään ero. Erot ovat aktiivisten johtimien ja maadoituskohtien lukumäärässä. 

Sähkön jakelujärjestelmät ovat:

  • TN-verkot
  • TT-verkot
  • IT-verkot

T = Terra (lat. tarkoittaa maata) 

N = Neutral (nolla) 

I = Isolation (eristys) 

S = Séparé (ransk. tarkoittaa erikseen) 

C = Combiné (ransk. tarkoittaa yhdistettynä) 

TN-verkossa virtalähteen tähtipiste on maadoitettu suoraan. Liitettyjen laitteiden osat on yhdistetty suojajohtimen kautta verkon tähtipisteeseen.