Palonkestoisuus WKE

Napaa tai liitäntäpaikkaa kohti liitettävissä olevien johdinten määräLiitin 2,5²
kiristysmomentti 0,8 Nm
Liitin 6²
kiristysmomentti 0,8 Nm
Liitin 10²
kiristysmomentti 1,2 Nm
Liitin 16²
kiristysmomentti 2,0 Nm
Läpimenevä liitin,
2 kytkentäpistettä
kytkentäpisteHaaroitusliitin,
4 kytkentäpistettä
Läpimenevä liitin, 
2 kytkentäpistettä
kytkentäpisteHaaroitusliitin,
4 kytkentäpistettä
Läpimenevä liitin,
2 kytkentäpistettä
kytkentäpisteHaaroitusliitin,
4 kytkentäpistettä
Läpimenevä liitin,
2 kytkentäpistettä
kytkentäpiste
0,5²841684
0,75²42842
1,0²63126320105
1,5²631263168420105
2,5²2142112631684
4218421263
421421842
10²421421
16²421

Kuvakkeet

Palonkestoisuus DIN 4102-12 mukaan, E tarkoittaa järjestelmän palonkestoisuutta, 30-90 tarkoittaa aikaa minuuteissa.

Palonkestoisuus perustuen standardeihin VDE 0472-814, IEC 60331, FE tarkoittaa liekin tai tulen vaikutusta, 180 tarkoittaa aikaa minuuteissa.

Toiminta-aika DIN EN 12101-3 mukaan
120 minuuttia 400 °C lämpötilassa

Kaapelointiesimerkkejä

Holkkitiivisteelle sopivat kaapelit, WKE 200-400

Holkkitiiviste

Alue

Nimellinen kiristysmomentti

M 20 x 1,5

6 - 134

M 25 x 1,5

6 - 156

M 25 x 1,5

9 - 196

M 32 x 1,5

17 - 267

M 40 x 1,5

17 - 277,5

M 50 x 1,5

23 - 347,5

Holkkitiiviste

Alue

Nimellinen kiristysmomentti

M 12 x 1,5

2 - 6,52

M 16 x 1,5

4 - 102,5

M 20 x 1,5

6 - 124

M 20 x 1,5

7 - 144

M 25 x 1,5

9 - 166

M 32 x 1,5

11 - 217

M 40 x 1,5

16 - 287,5

WKE 200-400 riviliitimin

Johdinliitännän poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdinJohdinliitännän poikkipinta-ala, useampisäikeinen johdinKiristysmomentti
min.maks.min.maks.min.maks.
WKE SAK 2,5 / 350,5 mm²6 mm²0,5 mm²4 mm²0,4 Nm0,6 Nm
WKE SAK 6 / 350,5 mm²10 mm²0,5 mm²6 mm²0,8 Nm1,6 Nm
WKE SAK 10 / 351,5 mm²10 mm²1,5 mm²16 mm²2 Nm2,4 Nm
WKE SAK 16 / 352,5 mm²16 mm²4 mm²16 mm²2 Nm2,4 Nm
WKE SAK 35 N / 352,5 mm²16 mm²4 mm²35 mm²4 Nm5 Nm

WKE AK

Kaapelin läpivienti

Jos kotelo on sijoitettu seinälle, kaapelit viedään yksitellen yläpuolessa olevista aukoista sisään. Tällöin kaapelit täytyy ohjata ensin ulomman ja sisemmän kotelon välissä olevan palosuojasolumuovin läpi. Kaksoiskalvotiiviisteet pitävät huolen siitä, että sisällä olevat kaapeleiden läpiviennit on suljettu turvallisesti. Moduulikotelossa olevat PE- ja N-liittimet, joissa on jopa 6 ruuviliitintä 2,5 - 16 mm² ja enintään 21 jousiliitintä 1,5 - 4 mm², tarjoavat riittävästi kytkentämahdollisuuksia. 

Nopea asennus seinään

WKE AK 14 - 70 -sarjan asennuksessa seinään saa käyttää ainoastaan ”Yleisessä rakennustarkastuksellisessa hyväksynnässä” kuvattuja palonkestäviä kiinnitystarvikkeita. Seinän, johon jakokeskus asennetaan, on oltava riittävän kantava. Tällöin kantavien seinien palonkeston täytyy olla vähintään yhtä hyvä kuin moduulikotelon.  

Mukana tulevien ruuviankkurien avulla WKE AK voidaan kiinnittää vaivatta kotelossa olevista kiinnitysaukoista – mitä erilaisimpiin betonilaatuihin. Pienjännitteellä käytössä olevan palosuojatun moduulikotelon on määräysten mukaan oltava vähintään metrin etäisyydellä viereisistä asennuksista, kuten kaasu- ja vesijohdoista. 

Ovien läheisyydessä on noudatettava ovivasteen pituista etäisyyttä.

Hukkatehon laskenta

Asennettavien moduulikoteloiden turvallisessa käytössä on rajalämpötilojen noudattaminen ratkaisevan tärkeää. Kotelon liian suuret sisälämpötilat voivat johtaa varokkeiden tai johdonsuojakatkaisijoiden liian aikaiseen reagointiin. Äärimmäisessä tapauksessa myös kaapelit voivat vaurioitua liian korkeista lämpötiloista. VDE 0660-507 -määräyksissä on esitetty menetelmä, jossa ekstrapoloinnilla selvitetään osittain tyyppitarkastettujen pienjännite-laitekokoonpanojen lämpeneminen. Laskentamenetelmän helpottamiseksi Spelsberg on jo määrittänyt kertoimet k ja c. 

Oikean tuloksen saamiseksi tarvitaan kaikista asennetuista laitteista käyttövirta (In), hukkatehot käyttövirrassa (Pn) ja todellinen kuormavirta (I). Tästä voidaan laskea yksittäisten laitteiden todellinen hukkateho. Kokonais-hukkatehosta voidaan laskea lämpötilan nousu kotelossa. Ympäristölämpötilaan yhdistettynä saadaan kotelon sisälämpötila eri asteissa. Tämän tuloksen kanssa voidaan sitten tarkastaa, ylittyvätkö asennettujen koteloiden ja kaapeleiden rajalämpötilat. 

Tässä tapauksessa on käytettävä toisenlaisia kojeita, tai hukkatehoa on vähennettävä. Johdonsuojakatkaisijoilla ja varokkeille voidaan valmistajien datalehdistä määrittää suurin käyttövirta kulloinkin vallitsevassa lämpötilassa.

WKE AK 14

WKE AK 28

WKE AK 42

WKE AK 56

WKE AK 70

Korkeus300 mm450 mm600 mm750 mm900 mm
Leveys300 mm300 mm300 mm300 mm300 mm
Syvyys142 mm142 mm142 mm142 mm142 mm
sallittu hukkateho
25 °C ympäristölämpötilassa
21 W27 W33 W40 W 47 W
k= 2,38 / c= 1,18k= 1,85 / c= 1,23k= 1,53 / c= 1,24k= 1,32 / c= 1,25k= 1,17 / c= 1,25