Tarkastuspöytäkirja loppuasiakkaalle luovutettaessa

Ote DGUV:n tarkastusmääräaikojen määrityksistä, määräys 3 (entinen BGV A3): 

Sähköjärjestelmät ja kiinteästi asennetut sähkölaitteet: 

Määräaikaistarkastus 4 vuoden välein 

Liikuteltavat sähköiset sähkölaitteet: 

Suositus 6 kuukautta, työmailla 3 kuukautta 

Vikavirta-, erotusvirta- ja vikajännitesuojakytkimet: 

Kiinteästi asennetuissa laitteissa 6 kuukautta, muissa työpäivittäin 

Loppuasiakkaan vastaanottotarkastus ja toimintavalmiin laitteiston luovutus

Käyttöönoton päätteeksi seuraa vastaanottotarkastus ja luovutus loppuasiakkaalle. Tilaus päättyy siihen kuuluvien loppudokumentaation, tarkastuspöytäkirjojen ja luovutusraporttien toimitukseen.  

Suositeltavaa on laatia yksi luovutusraportti ja yksi tarkastuspöytäkirja. 

 Määräaikaistarkastukset

Asennusliikkeen on huolehdittava siitä, että sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden asianmukainen kunto tarkastetaan: Ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja

1. muutoksen ja kunnostuksen jälkeen, ennen uutta käyttöönottoa sähköalan ammattilaisen toimesta tai sähköalan ammattilaisen johdolla ja valvonnassa.

2. Määrätyin aikavälein. Määräajat on mitoitettava niin, että syntyvät puutteet, jotka on otettava huomioon, havaitaan ajoissa.