Schaltanlagenbau für eine zuverlässige und flexible Energieversorgung, Schaltanlagen besonder geeignet für Industrieumgebungen mit hohem Feuchtigkeitsgrad

Kytkentälaitteistojen valmistus käytännössä

Sisältää täydellisen sopivuuden

Melkein loputtomalta näyttää katoilla sinisenä loistava pinta Brandenburgin itäosassa. Aurinkosähköpaneeleja on täällä yksi toisensa vieressä. Yhteensä melkein 15 000 m² kattopinta-alalle on SRU Solar -yhtiö kiinnittänyt ja asentanut aurinkosähkölaitteiston, jonka nimellisteho on melkein 1000 kWp.

Yhdessä tällä laajalla alueella olevista halleista seisovat Gordon Koch, Spelsbergin kenttätyöntekijä, ja Harald Buschky, SRU Solar -yhtiön sähköinsinööri, Spelsbergin yhden PV-jakokeskuksen edessä. He keskustelevat laitteiston oikeaoppisesta asennuksesta. Kun Spelsbergin jakokeskuksia on alueella niin paljon, on hyvä yhteistyö erityisen tärkeää.

Myös monissa muissa aurinkoenergiaprojekteissa Thüringenissä toimiva SRU Solar AG työskentelee yhteistyössä Spelsbergin kanssa. ”Spelsberg on sekä hinta/laatu-suhteensa että yhteistyökykynsä osalta hyvä kumppani”, näin Harald Buschky. Nimenomaan henkilökohtainen kontakti Spelsbergin myyntityöntekijöihin on vakuuttanut tämän aurinkoenergian erikoisosaajan: ”Myös tiukasta toimitusaikatauluissa riippumatta pystyimme lyhyen matkan ja nopean reagoinnin ansiosta aina pääsemään yhteisymmärrykseen.” Kokemusten vaihto valmistajan ja aurinkoenergiayrityksen välillä toi aina ratkaisun aurinkosähkölaitteistojen sähköasennukselle asetetuille vaikeillekin vaatimuksille – sekä tasavirta- että myös vaihtovirtapuolen asennuksissa.